Crear un rolda de distribución de listas.elbinario.net
Pode crear unha rolda de distribución nova se cubra a información relevante do formulario seguinte. O nome da rolda empregarase como o enderezo principal á hora de enviar mensaxes á rolda de xeito que debería estar en minúsculas. Non poderá cambialo despois de a crear.

Tamén é preciso indicar o enderezo do propietario da rolda. Despois desta se crear, enviaráselle ao propietario unha mensaxe en que se inclúe o contrasinal. A partir de entón, o propietario poderá quer mudar o contrasinal da rolda quer engadir ou eliminar propietarios adicionais.

Se quere que o Mailman xere automaticamente o contrasinal inicial da rolda, prema `Si' no campo de autoxerar que se amosa máis abaixo e deixe baleiro o campo onde se pode inserir o contrasinal inicial.

Para crear roldas de distribucións novas é preciso ter a autorización axeitada. Cada sitio web debería ter un contrasinal de creadores de roldas que se poida usar no campo do final. Por último cómpre salientar que tamén se pode usar o contrasinal de administración do servidor.

Identificación da rolda
Nome da rolda:
Enderezo do propietario inicial da rolda:
Desexa xerar automaticamente o contrasinal inicial da rolda?
Contrasinal inicial da rolda:
Confirmar o contrasinal inicial:
Características da rolda.
Débese pór os novos membros en corentena antes de que se lles permita enviar mensaxes á rolda sen moderar? Responda Si para reter as mensaxes de novos membros para que sexan aprobados polo moderador por omisión.
Relación inicial de idiomas dispoñíbeis.

Cómpre salientar que, de non elixir, cando menos, unha lingua, a listaxe empregará o Galician, o idioma por defecto do servidor.

Desexa enviarlle a mensaxe de correo en que se indicar a creación da rolda ao propietario?

Contrasinal de creador da rolda (verificación):

Volver á páxina principal co índice das roldas
Regresar ao listaxe xeral administrativa
Delivered by Mailman
version 2.1.29
Feito en Python GNU's Not Unix Debian Powered